OBJEKTIF

OBJEKTIF PENUBUHAN HIMSAK 

 1. Membantu mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di kalangan siswazah.
 2. Menjadikan persatuan sebagai satu platform atau saluran untuk siswazah Kelantan menyuarakan pendapat atau sebarang masalah kepada pihak tertentu. (Kerajaan, Sektor Swasta dan NGO)
 3. Membuka ruang kepada siswazah supaya sentiasa terdedah kepada keadaan semasa.
 4. Membina imej generasi muda/belia yang dinamis dan rasional dalam menghadapi cabaran alaf baru.
 5. Membentuk jatidiri dan berdaya saing serta berdikari di kalangan siswazah.
 6. Mempertingkatkan disiplin diri di kalangan siswazah.
 7. Mendedahkan kepada siswazah tentang kerja amal atau sosial kepada masyarakat.
 8. Membantu kerajaan dalam membenteras penyalahgunaan najis dadah dan masalah sosial dikalangan pelajar.
 9. Menjadikan siswazah Kelantan yang berketrampilan dan bermotivasi tinggi.
 10. Mewujudkan rasa kesedaran, berkeyakinan dan berkemampuan untuk mencapai kejayaan dari segi pengurusan dan perlaksanaan projek, fizikal dan mental serta berkemahiran seiring dengan kecermerlangan akademik.
 11. Memberi pendedahan dan latihan yang sistematik selaras dengan keperluan tenaga manusia dalam pelbagai sektor ekonomi.
simplecatch-sidebarlayout:
no-sidebar