MATLAMAT

MATLAMAT

  1. Memperlihatkan usaha dan peranan kerajaan dengan kerjasama NGO dalam usaha memajukan Agama , Bangsa dan Negara.
  2. Membentuk pemikiran kritis dan matang dalam menentukan matlamat dalam diri siswazah .
  3. Menjadi sebuah NGO yang dapat membantu dalam perubahan kelantan di Masa Hadapan

VISI

“Kearah merealisasikan siswazah yang berkualiti dan berdaya saing merangkumi aspek ekonomi, politik dan sosial.

MOTTO

“PENERAJU PERUBAHAN KELANTAN DI MASA HADAPAN”

simplecatch-sidebarlayout:
no-sidebar